وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

هزينه هاي ثبتي در اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي

خروج

هزينه هاي ثبتي در اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي

          هزينه حق الثبت شركت

ميزان سرمايه (‌ريال)

مبلغ دريافتي (‌ريال)

مبلغ پيشنهادي (‌ريال)

1,000,000

1,050,000


2,000,000

1,150,000

1,600,000

3,000,000

1,250,000

1,700,000

4,000,000

1,350,000

1,800,000

5,000,000

1,450,000

1,900,000

6,000,000

1,550,000

2,000,000

7,000,000

1,650,000

2,100,000

8,000,000

1,750,000

2,200,000

9,000,000

1,850,000

2,300,000

10,000,000

1,950,000

2,400,000

سرمايه بالاتر از

10,000,000

2,050,000

2,500,000

ساير هزينه هاي ثبتي

شرح هزينه

مبلغ دريافتي(ريال)

مبلغ پيشنهادي(ريال)

پلمپ دفاتر 50 برگ

100,000

200,000

پلمپ دفاتر 100 برگ

200,000

300,000

پلمپ دفاتر 200 برگ

300,000

400,000

هزينه ثبت شعبه

100,000

1,250,000

هزينه ثبت اشخاص حقيقي

750,000

1,000,000

حق الثبت صورتجلسات

50,000

  • تاریخ شروع : 14/04/1391