وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

اسکله کانتینری 35 هزار تنی

خروج

اسکله کانتینری 35 هزار تنی

1. عنوان پروژه: فاز دوم توسعه بندر تجاری کیش و احداث اسکله کانتینری 35 هزار تنی

2. محل پروژه: بندر تجاری کیش

3. موضوع طرح:
• تهیه و حمل و کوبش شمع های فلزی به وزن 9900 تن
• حفاری و اجرای شمع درزبند به مقدار 3807 متر مکعب
• تهیه 320 تن کابل جهت پیش تنیدگی و اجرای آن
• آرماتور بندی به میزان 400 تن
• حجم عملیات بتنی جهت اجرای تیرهای سر شمع اصلی، مهاری و زیر ریل 7200 متر مکعب
• ساخت بلوک های بتنی جهت روسازی به مقدار 18000 متر مربع
• عمق آبخور 12.5 - متر
4. ظرفيت سالانه:
متغیر بر حسب فصول سال
5. مساحت عرصه:
12000 مترمربع
6. مساحت زيربنا:
ندارد
7. دوره ساخت:
5/ 2 سال
8. برآورد هزینه ها :
817 ميليارد ريال
9. دسترسي به زيرساخت ها:

ردیفزیرساخت مورد نیازفاصله تا محل پروژه
1آبدر محل پروژه
2برقدر محل پروژه
3مخابراتدر محل پروژه
4راه اصلیدر محل پروژه
5فرودگاه
13 کیلومتر
6بندرگاه درمحل پروژه10- نحوه سرمايه گذاري:

الف- مشاركت  ب- پيمانكاري *  ج- خريد قطعي زمين  پ- اجاره زمين  

11- مشوق ها و مزایای طرح:

مزایا:

•معافيت مالياتي 20 ساله براي هر نوع فعاليت اقتصادي
•تضمین و حمايت قانوني از سرمايه گذاري خارجي
•امکان ثبت شركت با مالکیت 100 % خارجي
•فعاليت بورس اوراق بهادار و بورس کالا، نفت و محصولات پتروشيمي
•معافيت از حقوق گمركي براي واردات مواد اوليه و ماشين آلات صنعتي واحدهاي توليدي
•تشريفات ساده براي صادرات مجدد و ترانزيت كالا
•امكان ترانزيت كالا به كشورهاي آسياي ميانه و كشورهاي همسايه ايران با جمعیت بیش از 400 میلیون نفر.
•امکان صادرات کالاهای تولیدشده در کیش به سرزمین اصلی در چهارچوب نظام ارزش افزوده
•بندرگاه با قابليت پهلوگيري شناورهایی با ظرفيت 12 هزارتن در زمان فعلی و 35000 تن در آینده
•صدور محصولات به خارج از كشور بدون پرداخت عوارض گمركي و بندرگاهي
•كاهش سود بازرگانی جهت واردات كالا به سرزمين اصلي ازطريق جزيره کیش به ميزان 15 درصد
•وجود گمرك مستقل در مناطق آزاد در نقطه اتصال به بازارهاي بين المللي
•آزادي ورود و خروج اصل و سود سرمايه

مشوق ها :

زمين هاي موجود در منطقه آزاد کیش (شامل جزاير کیش،هندورابي، فارور بزرگ و فارور كوچك) متعلق به سازمان منطقه آزاد کيش مي باشد که قابل واگذاري به اتباع ايراني و اجاره به اتباع خارجي مي باشد. سرمايه گذار مي تواند به روشهاي زيراقدام به سرمايه گذاري نمايد :
الف – خريد قطعي : سرمايه گذار مي تواند با خريد زمين وپرداخت هزينه هاي مربوط به اخذ مجوز هاي لازم، به صورت مستقل اقدام به سرمايه گذاري نمايد.
ب- اجاره : در صورت تمايل سرمايه گذار، سازمان مي تواندزمين را بصورت استيجاري در اختيار سرمايه گذار قرارداد و سرمايه گذار نسبت به ساخت و بهر ه برداري از طرح اقدام نمايد. مدت اجاره بر اساس طرح توجيهي سرمايه گذار، توسط سازمان تعیین مي گردد.
ج- مشاركت : همچنين سرمايه گذار مي تواند در قالب مدل هاي مختلف مشارکت، براي اجراي پروژه، اقدام به مشارکت باسازمان منطقه آزاد کيش نمايد. به طور معمول هزينه زمين و مجوز هاي طرح به عنوان آورده سازمان مدنظر قرار مي گيرد.