وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

هتل بين المللي پنج ستاره پارک ساحلی موزه و نماد

خروج

هتل بين المللي پنج ستاره پارک ساحلی موزه و نماد

1. عنوان پروژه: هتل بين المللي 5 ستاره پارک ساحلی موزه و نماد

2. محل پروژه: غرب جزيره کیش (سايت 61 هكتاري نماد کیش)

3. موضوع طرح:
از آنجايي كه طرح احيای اراضي جنوبي جزيره کیش با شروع احداث موزه و نماد شهري کیش آغاز گرديده است و با توجه به طرحهاي متنوعي كه براي آن نواحي در نظر گرفته شده است، سازمان منطقه آزاد کیش سياست جذب سرمايه گذاران بخش خصوصي را اتخاذ نموده است و در پي واگذاري فرصتهاي ساخت جهت مجموعه هاي سايت 70 هكتاري موزه و نماد کیش، از جمله هتل بین المللی مجموعه می باشد . طرح هتل بين المللي سايت موزه و نماد با توجه به اينكه در جوار ساحل و در كنار منطقه كشتي يوناني است، از آنجا حائزاهميت است كه زمين هتل هاي واقع در نوار توسعه سياحتي غير از هتل هاي داريوش، شايان و ديدنيها، درحال حاضر در جوار ساحل نيلگون خلیج فارس نمی باشند و با اجراي طرح فو ق الذكر اين امكان به وجود مي آيدكه از ويژگي هاي منحصر به فرد موقعيت زمين هتل در جزيره کیش، بخصوص ديد فو ق العاده به سمت دريا،استفاده لازم را برد. محل جانمايي ساختمان هتل بین المللی به گونه اي انتخاب شده است تا علاوه بر رعايت حریم ها، ديد مناسبي نيز به سمت دريا و سايت موردنظر داشته باشد.
4. ظرفيت سالانه:
5. مساحت عرصه:
5300 مترمربع
6. مساحت زيربنا:
11200 مترمربع
7. برآورد سرمايه ثابت:
400 ميليارد ريال
8. برآورد سرمايه در گردش:
80 ميليارد ريال
9. دسترسي به زيرساخت ها:

ردیفزیرساخت مورد نیازفاصله تا محل پروژه
1آبدر محل پروژه
2برقدر محل پروژه
3مخابراتدر محل پروژه
4راه اصلیدر محل پروژه
5فرودگاه
10 کیلومتر
6بندرگاه12 کیلومتر10- نحوه سرمايه گذاري:

الف- مشاركت * ب- پيمانكاري ج- خريد قطعي زمين * پ- اجاره زمين * 

11- مشوق ها و مزایای طرح:

مزایا:

•معافيت مالياتي 20 ساله براي هر نوع فعاليت اقتصادي
•تضمین و حمايت قانوني از سرمايه گذاري خارجي
•امکان ثبت شركت با مالکیت 100 % خارجي
•فعاليت بورس اوراق بهادار و بورس کالا، نفت و محصولات پتروشيمي
•معافيت از حقوق گمركي براي واردات مواد اوليه و ماشين آلات صنعتي واحدهاي توليدي
•تشريفات ساده براي صادرات مجدد و ترانزيت كالا
•امكان ترانزيت كالا به كشورهاي آسياي ميانه و كشورهاي همسايه ايران با جمعیت بیش از 400 میلیون نفر.
•امکان صادرات کالاهای تولیدشده در کیش به سرزمین اصلی در چهارچوب نظام ارزش افزوده
•بندرگاه با قابليت پهلوگيري شناورهایی با ظرفيت 12 هزارتن در زمان فعلی و 35000 تن در آینده
•صدور محصولات به خارج از كشور بدون پرداخت عوارض گمركي و بندرگاهي
•كاهش سود بازرگانی جهت واردات كالا به سرزمين اصلي ازطريق جزيره کیش به ميزان 15 درصد
•وجود گمرك مستقل در مناطق آزاد در نقطه اتصال به بازارهاي بين المللي
•آزادي ورود و خروج اصل و سود سرمايه

مشوق ها :

زمين هاي موجود در منطقه آزاد کیش (شامل جزاير کیش،هندورابي، فارور بزرگ و فارور كوچك) متعلق به سازمان منطقه آزاد کيش مي باشد که قابل واگذاري به اتباع ايراني و اجاره به اتباع خارجي مي باشد. سرمايه گذار مي تواند به روشهاي زيراقدام به سرمايه گذاري نمايد :
الف – خريد قطعي : سرمايه گذار مي تواند با خريد زمين وپرداخت هزينه هاي مربوط به اخذ مجوز هاي لازم، به صورت مستقل اقدام به سرمايه گذاري نمايد.
ب- اجاره : در صورت تمايل سرمايه گذار، سازمان مي تواندزمين را بصورت استيجاري در اختيار سرمايه گذار قرارداده و سرمايه گذار نسبت به ساخت و بهر ه برداري از طرح اقدام نمايد. مدت اجاره بر اساس طرح توجيهي سرمايه گذار، توسط سازمان تعیین مي گردد.
ج- مشاركت : همچنين سرمايه گذار مي تواند در قالب مدل هاي مختلف مشارکت، براي اجراي پروژه، اقدام به مشارکت باسازمان منطقه آزاد کيش نمايد. به طور معمول هزينه زمين و مجوز هاي طرح به عنوان آورده سازمان مدنظر قرار مي گيرد.