وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

تدوين نقشه راه بازار مستغلات جزيره كيش

دلیل اصلی اجرای طرح ،شرح خدمات طرح ،اهداف اجرای طرح

خروج

تدوين نقشه راه بازار مستغلات جزيره كيش

دلیل اصلی اجرای طرح

*  كالاها و خدمات بخش مستغلات را به سرعت نمي‌توان وارد بازار نمود، از اين رو زمان‌بندي عرضه محصولات و داشتن ظرفيت ذخيره براي پاسخ به تقاضا در زمان مناسب بسيار اهميت دارد كه با اجراي اين طرح اين مهم محقق مي‌گردد.

شرح خدمات طرح

*  تدوین سند مقدماتی راهبردی

*  شناخت کلی روند استقرار فعالیت در جزیره کیش

*  تجزیه و تحلیل روند افزایش جمعیت و خانوار

*  تجزیه و تحلیل روند ساخت و ساز

*  تحلیل تغییرات الگوی تقاضا

اهداف اجرای طرح

*  شناخت گرايش‌های موجود در عرضه و تقاضاي زمين

*  تحليل چشم انداز بازار مستغلات كيش با توجه به اهداف منطقه آزاد کیش

*  تحليل نظام مديريتي بازار و تخمين الگوي قيمت زمين و مستغلات

*  تخمین الگوی قیمت زمین و مستغلات