وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

آرايشگاه زنانه

خروج

آرايشگاه زنانه

1-کپي قرارداد اجاره

2- کپي سند مالکيت يا مبايعه نامه

3-رضايت نامه همسايگان (در صورت فعاليت در محل مسكوني)

4-ارائه 3 سال سابقه کار يا از طريق بيمه تامين اجتماعي و يا پروانه کسب

5-ارائه مدرک فني و حرفه اي که در آن مراقبت پوست و مو درج شده باشد

6-ارائه تعهد مبني بر عدم انجام تاتو و کاشت ناخن

7-کپي شناسنامه + کارت ملي متقاضي

8-يک قطعه عکس متقاضي

9-تائيديه اداره اماکن نيروي انتظامي کيش

10-واريز وجه عوارض پذيره