وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

آب و هوا

خروج

آب و هوا

آب و هوای ایران دارای تنوع زیادی از مناطق خشک و نیمه خشک گرفته، تا نیمه حاره ای در امتداد سواحل دریای خزر و جنگل های شمالی می باشد.