وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

حمل و نقل

خروج

حمل و نقل

حمل و نقل در ایران به دلیل نقش دولت در تخصیص یارانه(سوبسید)به نرخ گازوئیل، ارزان است. بیش از یک میلیون نفردر بخش حمل و نقل کار می کنند. اغلب شهرها دارای فرودگاه هایی است که به مسافران و هواپیماهای باربری خدمات رسانی می کنند. ایران ایر، قدیمی ترین ایرلاین ایران، در سال 1962 تاسیس گردیده و پروازهای داخلی و خارجی را تحت پوشش قرار می دهد. تمامی شهرهای بزرگ از سیستم حمل و نقل انبوه از جمله اتوبوس برخوردار هستند و برخی از شرکتهای خصوصی خدمات رسانی اتوبوس بین شهری را به عهده دارند.