وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

ایران: یکی از بازیگران اصلی انرژی در جهان

خروج

ایران: یکی از بازیگران اصلی انرژی در جهان

ایران از نظر ذخایر منابع نفتی بعد از ونزوئلا، عربستان سعودی و کانادا به عنوان چهارمین کشور بزرگ دنیا محسوب می گردد. علاوه بر این، بعد از روسیه ایران دومین کشور از نظر ذخیره گاز طبیعی به شمار می رود. قسمت اعظمی از این منابع باید توسعه یابند که نیازمند سرمایه گذاری هنگفت در بخش زیرساخت ها می باشد. ایران همچنین بلندترین خط ساحلی در امتداد خلیج فارس را داراست جایی که تمامی نفت حاصل از دریا راه تجارت خود را از طریق تنگه هرمز به اقیانوس هند می یابد. علاوه بر این، حدود 20 درصد از LNG دنیا از این راه باریک آبی می گذرد.