وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

راه‌اندازی سامانه مديريت اسناد

دلیل اصلی اجرای طرح ،شرح خدمات طرح ،اهداف اجرای طرح

خروج

راه‌اندازی سامانه مديريت اسناد

دلیل اصلی اجرای طرح

*  این سامانه راهکاری جامع برای امنیت اسناد و مدیریت اطلاعات سازمانی است. به طور خلاصه این سامانه اسناد را از منابع مختلف جمع آوری، تحلیل و به صورت یکپارچه مدیریت می ‌کند و بستر لازم برای مدیریت دانش (مانند امکان تبادل نظر، دانشنامه، گفتگو، کنفرانس، پیام رسانی، اخبار، اشتراک گذاری  منابع، یادداشت نویسی و تجربه نگاری) را برای سازمان فراهم می‌نماید.

شرح خدمات طرح

*  بهبود فرایندهای موجود

*  نصب و پیاده سازی سامانه مدیریت اسناد

*  آموزش کارکنان مرتبط

اهداف اجرای طرح

*  مدیریت نسخه های مختلف اسناد

*  رمزنگاری اسناد سازمانی

*  قابلیت امضای دیجیتال اسناد

*  کنترل دسترسی افراد و گروه ‌ها