وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

محاسبه توليد ناخالص داخلي منطقه آزاد كيش

دلیل اصلی اجرای طرح ،شرح خدمات طرح ،اهداف اجرای طرح

خروج

محاسبه توليد ناخالص داخلي منطقه آزاد كيش

دلیل اصلی اجرای طرح

*  اطلاع از اندازه توليد و آگاهي از رشد بخش‌هاي مختلف اقتصادي در سنوات گذشته به جهت برنامه‌ریزی‌های کلان و تعیین رویکرد اصلی جزیره در حوزه هاي مختلف

شرح خدمات طرح

*  انجام محاسبات ارزش افزوده‌ مربوط به کلیه فعالیت‌های اقتصادی

*  محاسبه میزان تولید ناخالص داخلی

اهداف اجرای طرح

*  ارائه تصويري از عملکرد اقتصادي منطقه در يک دوره زماني مشخص

*   شناخت امکانات و پتانسيل‌هاي منطقه جهت بهره‌ گيري مناسب از اين امکانات

*  شناخت ساختار اقتصادي منطقه با توجه به سهم بخش‌هاي مختلف اقتصادي

*  کمک به ايجاد بانک‌هاي اطلاعاتي در سطح منطقه براي استفاده سرمايه ‌گذاران