وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

حمل و نقل هوایی

فرودگاه بين المللي کیش يكي از فعال ترين و اقتصادي ترين فرودگاههاي ايران و چهارمين فرودگاه كشور از نظر حجم عمليات پروازي و تردد مسافرين مي باشد.

خروج

حمل و نقل هوایی

فرودگاه بين المللي کیش يكي از فعال ترين و اقتصادي ترين فرودگاههاي ايران و چهارمين فرودگاه كشور از نظر حجم عمليات پروازي و تردد مسافرين مي باشد. از اين فرودگاه به 15 مسير داخلي، شامل تهران، 12 مركز استان و 2 منطقه آزاد و ويژه اقتصادي كشور، پروازهاي منظمي انجام مي شود. بعلاوه اقدامات توسعه ای در خصوص افزایش مسیرهای داخلی مد نظر قرار گرفته است. همچنين، اين فرودگاه جزيره کیش را از طريق مسيرهای بين المللي دبي، ترکیه، عراق و سایر کشورهای منطقه به شبكه گسترده حمل و نقل جهاني پيوند مي دهد. شایان ذکر است ترمینال اختصاصی بین المللی فرودگاه کیش با ظرفیت 4 میلیون مسافر در سال تا سال2016 به بهره برداری خواهد رسید.