وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

معرفی اداره استاندارد

خروج

معرفی اداره استاندارد

در اجرای ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری کشور، به منظور بهره گیری از توانمندی های اجرایی، فنی و اختیارات قانونی و تحقق بخشی از اهداف اقتصاد مقاومتی، اداره استاندارد کیش در ساختار معاونت اقتصادی، با اهداف ذیل تشکیل گردید:

* ارتقاء سطح کیفی واحدهای تولیدی و خدماتی

* تسریع و تسهیل در فرآیند ترخیص کالا و صدور گواهی ارزیابی کالاهای صادراتی و وارداتی به سرزمین اصلی

* کنترل کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی به جزیره و سرزمین اصلی

* کنترل کیفیت کالاهای سطح عرضه بر اساس طرح های مدون

* ارتقاء سطح دانش کارشناسان فنی و مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی

* ترویج فرهنگ استاندارد در بین اقشار مختلف جامعه