وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

واحد نظارت بر اجرای استاندارد

خروج

واحد نظارت بر اجرای استاندارد

وظایف :

1.  برنامه ریزی، نظارت و نمونه برداری (اولیه، ادواری و نهایی) به منظور کنترل کیفیت واحدهای تولیدی، بسته‌بندی کالا و واحدهای خدماتی مشمول استاندارد اجباری در سطح جزیره کیش.

2. تشکیل پرونده و برگزاری کمیته علائم در راستای اجرای فرآیند صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد برای واحدهای تولیدی و یا خدماتی مشمول استاندارد

3. تمدید، تعلیق و یا ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد واحدهای تولیدی و یا خدماتی بر اساس نمونه برداری‌های ادواری و نتایج آزمون ( استمرار کیفیت)

4. ارزیابی و انتخاب واحدهای نمونه دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد (اجباری و تشویقی) برای محصول مشخص در منطقه.

5. هماهنگی برای انجام بازرسی جهت صدور تائیدیه بهره برداری از تجهیزات زمین بازی، شهربازی و نظارت بر اجرای آن.

6.  نظارت بر جایگاه های سیلندرگاز مایع و سوخت و صدور گواهی بر اساس ضوابط و مقررات.

7. نظارت بر فرآیند بازرسی آسانسور و صدور گواهی تائیدیه عملکرد آن.