وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

مدارك لازم جهت ثبت شركت

خروج

مدارك لازم جهت ثبت شركت

- كپي شناسنامه و كارت ملي كليه اعضاء (یک سري - يك سري برابر اصل باشد)

- داشتن مكاني جهت مركز اصلي شركت (درصورت نداشتن مكان جهت ثبت شركت ميتوان به صورت موقت از صندوق پستي (3.000.000 ريال) و يا ميزهاي اداري (15.000.000 ريال) كه توسط شركت سرمايه گذاري و توسعه كيش ارائه مي شوند استفاده نمود.) 

- يك عدد دفتر كل و يك عدد دفتر روزنامه جهت پلمپ