وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه نامه ها

شیوه نامه جلب و جذب طرح های سرمایه گذاری -شيوه نامه عقد قرارداد واگذاري زمين براي طرح هاي سرمايه گذاري غيرصنعتي - شيوه نامه پيگيري قراردادهاي واگذاري اراضي غيرصنعتي

خروج