وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

مديريت فرايندهاي پاسخگويي به مراجعين

دلیل اصلی اجرای طرح ،شرح خدمات طرح ،اهداف اجرای طرح

خروج

مديريت فرايندهاي پاسخگويي به مراجعين

دلیل اصلی اجرای طرح

*  این سامانه به صورتی طراحی گردیده است که متقاضیان می توانند از زمان تحویل درخواست اولیه تا زمان حصول نتیجه کلیه مدراک مورد نیاز را از طریق درگاه اینترنتی بارگذاری کرده و روند گردش درخواست خود را ملاحظه نمایند.

شرح خدمات طرح

*  طراحی فرایندهای معاونت

*  آموزش کارکنان مرتبط

اهداف اجرای طرح

*  افزایش رضایت‌مندی سرمایه ‌گذاران

*  افزایش بهره‌ وری نیروی انسانی

*  کاهش مراجعه حضوری به واحدهای مختلف سازمان

*  کاهش هزینه تمام شده فرایندهای کاری در سازمان