وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

قوانین و مقررات

مقررات بيمه ، تامين اجتماعي واشتغال - نحوه واردات محصولات اوليه و محصولات توليدي - تسهيلات ويژه - نقل و انتقال كالاهاي توليدي - مقررات صادرات و واردات وامورگمركي

خروج