وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

احداث پست فوق توزیع نخلستان

خروج

احداث پست فوق توزیع نخلستان

1. عنوان پروژه: احداث پست فوق توزیع نخلستان

2. محل پروژه:مناطق شمال غربی، جنوب و جنوب شرقی جزیره

3. موضوع طرح:
این طرح مربوط به احداث پست فوق توزیع نخلستان در جنوب جزیره به همراه احداث کابل 132 کیلو ولت رینگ به پست های صدف و میرمهناست. با توجه به عدم امکان انتقال انرژی در حد زیاد با شبکه های فشار متوسط به دیگر نقاط دورتر از نیروگاه در جزیره کیش، مطالعات و محاسبات صورت گرفته منجر به ایجاد شبکه 132 و احداث پست های 132/20 GIS به تعداد چهار دستگاه در جزیره شده است. در حال حاضر سه دستگاه از پست ها و شبکه های کابلی 132 آن در حال اجرا است و در آینده نزدیک احداث پست چهارم (نخلستان) و شبکه رینگ با پستهای GIS صدف و میرمهنا در دستور کار قرار دارد.
4. ظرفيت سالانه:
ندارد
5. مساحت عرصه:
پست نخلستان 100×100 متر مربع
6. مساحت زيربنا:
2500 مترمربع
7. دوره ساخت:
2 سال
8. برآورد هزینه ها :
400 ميليارد ريال
9. دسترسي به زيرساخت ها:

ردیفزیرساخت مورد نیازفاصله تا محل پروژه
1آبدر محل پروژه
2برقدر محل پروژه
3مخابراتدر محل پروژه
4راه اصلیدر محل پروژه
5فرودگاه
4/5 کیلومتر
6بندرگاه12 کیلومتر10- نحوه سرمايه گذاري:

الف- مشاركت  ب- پيمانكاري  ج- خريد قطعي زمين  پ- اجاره زمين  

11- مشوق ها و مزایای طرح:

مزایا:

•معافيت مالياتي 20 ساله براي هر نوع فعاليت اقتصادي
•تضمین و حمايت قانوني از سرمايه گذاري خارجي
•امکان ثبت شركت با مالکیت 100 % خارجي
•فعاليت بورس اوراق بهادار و بورس کالا، نفت و محصولات پتروشيمي
•معافيت از حقوق گمركي براي واردات مواد اوليه و ماشين آلات صنعتي واحدهاي توليدي
•تشريفات ساده براي صادرات مجدد و ترانزيت كالا
•امكان ترانزيت كالا به كشورهاي آسياي ميانه و كشورهاي همسايه ايران با جمعیت بیش از 400 میلیون نفر.
•امکان صادرات کالاهای تولیدشده در کیش به سرزمین اصلی در چهارچوب نظام ارزش افزوده
•بندرگاه با قابليت پهلوگيري شناورهایی با ظرفيت 12 هزارتن در زمان فعلی و 35000 تن در آینده
•صدور محصولات به خارج از كشور بدون پرداخت عوارض گمركي و بندرگاهي
•كاهش سود بازرگانی جهت واردات كالا به سرزمين اصلي ازطريق جزيره کیش به ميزان 15 درصد
•وجود گمرك مستقل در مناطق آزاد در نقطه اتصال به بازارهاي بين المللي
•آزادي ورود و خروج اصل و سود سرمايه

مشوق ها :

زمين هاي موجود در منطقه آزاد کیش (شامل جزاير کیش،هندورابي، فارور بزرگ و فارور كوچك) متعلق به سازمان منطقه آزاد کيش مي باشد که قابل واگذاري به اتباع ايراني و اجاره به اتباع خارجي مي باشد. سرمايه گذار مي تواند به روشهاي زيراقدام به سرمايه گذاري نمايد :
الف – خريد قطعي : سرمايه گذار مي تواند با خريد زمين وپرداخت هزينه هاي مربوط به اخذ مجوز هاي لازم، به صورت مستقل اقدام به سرمايه گذاري نمايد.
ب- اجاره : در صورت تمايل سرمايه گذار، سازمان مي تواندزمين را بصورت استيجاري در اختيار سرمايه گذار قرارداده و سرمايه گذار نسبت به ساخت و بهر ه برداري از طرح اقدام نمايد. مدت اجاره بر اساس طرح توجيهي سرمايه گذار، توسط سازمان تعیین مي گردد.
ج- مشاركت : همچنين سرمايه گذار مي تواند در قالب مدل هاي مختلف مشارکت، براي اجراي پروژه، اقدام به مشارکت باسازمان منطقه آزاد کيش نمايد. به طور معمول هزينه زمين و مجوز هاي طرح به عنوان آورده سازمان مدنظر قرار مي گيرد.