وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

شهرک های صنعتی

به منظور تمركز فعاليت هاي صنعتي، در حال حاضر شش شهرك صنعتي در كيش شكل گرفته است. بخش قابل توجه اين شهركها به سرمايه گذاران تحويل شده وتعداد زيادي از واحد هاي مستقر در اين مجموعه ها نيز به مرحله بهره برداري رسيده اندتمركز واحد هاي توليدي در شهركهاي صنعتي و كارگاهي موجب سهولت خدمات رساني به آنها شده است.

خروج

شهرک های صنعتی

به منظور تمركز فعاليت هاي صنعتي، در حال حاضر شش شهرك صنعتي در كيش شكل گرفته است. بخش قابل توجه اين شهرك ها به سرمايه گذاران تحويل شده وتعداد زيادي از واحد هاي مستقر در اين مجموعه ها نيز به مرحله بهره برداري رسيده اندتمركز واحد هاي توليدي در شهرك هاي صنعتي و كارگاهي موجب سهولت خدمات رساني به آنها شده است.

سازمان منطقه آزاد كيش به منظورايجاد زيرساخت هاي لازم براي توسعه صنعتي جزيره برنامه وسيعي را در چهارچوب طرح جامع كيش به مرحله اجرا در آورده است كه عمده ترين آنها عبارت است از:

• تجهيزوتوسعه شبكه برق

• توسعه شبكه آب آشاميدني و صنعتي

• ايجاد شبكه فاضلاب(صنعتي و شهري)

• تقويت شبكه حمل ونقل هوايي

• توسعه بندرگاه كيش و شبكه حمل و نقل دريايي

• تقويت شبكه ارتباطي درون شهري

• توسعه امكانات مخابراتي وراه اندازي مركز تلفن همراه

• توسعه اينترنت و زمينه سازي تجارت الكترونيكي به منظورتبديل كيش به شهر الكترونيكي

• زمينه سازي ايجاد بورس اوراق بهادار و تالار معاملات نفت

• توسعه همكاري دانشگاه كيش با دانشگاه هاي خارجي و تاسيس دانشكده هاي بين المللي

• كمك به توسعه شبكه هاي بانك و بيمه ايراني و خارجي

1- شهرك صنعتي شماره يك

( درخت سبز ) ، مساحت : 48 هكتار

2- شهرك صنعتي شماره 2

( گلديس )، مساحت : 15 هكتار

3- شهرك صنعتي شماره 3

جاده فرودگاه ، مساحت : 100 هكتار

4- شهرك صنعتي شماره 4

پايگاه هوايي ،( شهرك كارگاهي)، مساحت : 32 هكتار

5- شهرك صنعتي شماره 5

ميدان هرمز، مساحت : 37 هكتار

6- شهرك صنعتي شماره 6

بالاتر از شهرک صنعتی شماره سه، روبروی پارس سافاری کیش، مساحت: 7 هکتار