وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

تمدن روم

خروج

تمدن روم

1. عنوان پروژه: محور ویژه تمدن ها-احداث تمدن روم

2. محل پروژه: حدفاصل میدان ملل و میدان امام- قطعه شماره12

3. موضوع طرح:
قطعه مورد نظر در مجاورت محور ویژه تمدنها واقع شده و به دلیل هویت اصلی این محور به عنوان یک محور چند منظوره تفریحی-گردشگری، پروژه مورد نظر نیز با کاربری چند منظوره وبا استفاده از عناصر اصلی معماری تمدن روم به عنوان معرف تمدن روم در محور تمدنها پیشنهادشده است. هدف اصلی از طراحی معماری نمادین روم در پروژه این است که هم جایگاه تمدن مذکور در مسیر تطور تاریخی در ذهن مخاطب به تصویر کشیده شده و هم شاخصه های معماری آن دوره بصورت نمادین و در جهت قوت بخشیدن به ماهیت گردشگری به کار گرفته شود.قطعه مورد نظر در مجاورت محور ویژه تمدنها واقع شده و به دلیل هویت اصلی این محور به عنوان یک محور چند منظوره تفریحی-گردشگری، پروژه مورد نظر نیز با کاربری چند منظوره و بااستفاده از عناصر اصلی تمدن هند و به عنوان معرف تمدن هند در محور تمدن ها پیشنهاد شده است. هدف اصلی از طراحی نمادین تمدن هند در پروژه این است که هم جایگاه تمدن مذکور درمسیر تطور تاریخی در ذهن مخاطب به تصویر کشیده شده و هم شاخصه های معماری آن دوره بصورت نمادین و در جهت قوت بخشیدن به ماهیت گردشگری نیز به کار گرفته شود.
از جمله مشوق های در نظر گرفته شده برای طرح عبارت است از:

1- تراکم 500 - 400 درصد ناخالص لحاظ شده برای پروژه
2- کاربری چند منظوره پیش بینی شده برای پروژه مخصوص کاربری تجاری
3- واقع شدن در زون چند منظوره تفریحی- گردشگری جدید جزیره
4- حداکثر ارتفاع مجاز برای پروژه طبق محدوده ارتفاع پروازی
4 -ظرفيت سالانه:
متغیر بر حسب فصول سال
5 -مساحت عرصه:
19006 مترمربع
6 -مساحت زيربنا:
95030 مترمربع
7- دسترسي به زيرساخت ها:

ردیفزیرساخت مورد نیازفاصله تا محل پروژه
1آبدر محل پروژه
2برقدر محل پروژه
3مخابراتدر محل پروژه
4راه اصلیدر محل پروژه
5فرودگاه
1/36 کیلومتر
6بندرگاه2/6 کیلومتر8- نحوه سرمايه گذاري:

الف- مشاركت * ب- پيمانكاري ج- خريد قطعي زمين * پ- اجاره زمين * 

9- مشوق ها و مزایای طرح:

مزایا:

•معافيت مالياتي 20 ساله براي هر نوع فعاليت اقتصادي
•تضمین و حمايت قانوني از سرمايه گذاري خارجي
•امکان ثبت شركت با مالکیت 100 % خارجي
•فعاليت بورس اوراق بهادار و بورس کالا، نفت و محصولات پتروشيمي
•معافيت از حقوق گمركي براي واردات مواد اوليه و ماشين آلات صنعتي واحدهاي توليدي
•تشريفات ساده براي صادرات مجدد و ترانزيت كالا
•امكان ترانزيت كالا به كشورهاي آسياي ميانه و كشورهاي همسايه ايران با جمعیت بیش از 400 میلیون نفر.
•امکان صادرات کالاهای تولیدشده در کیش به سرزمین اصلی در چهارچوب نظام ارزش افزوده
•بندرگاه با قابليت پهلوگيري شناورهایی با ظرفيت 12 هزارتن در زمان فعلی و 35000 تن در آینده
•صدور محصولات به خارج از كشور بدون پرداخت عوارض گمركي و بندرگاهي
•كاهش سود بازرگانی جهت واردات كالا به سرزمين اصلي ازطريق جزيره کیش به ميزان 15 درصد
•وجود گمرك مستقل در مناطق آزاد در نقطه اتصال به بازارهاي بين المللي
•آزادي ورود و خروج اصل و سود سرمايه

مشوق ها :

زمين هاي موجود در منطقه آزاد کیش (شامل جزاير کیش،هندورابي، فارور بزرگ و فارور كوچك) متعلق به سازمان منطقه آزاد کيش مي باشد که قابل واگذاري به اتباع ايراني و اجاره به اتباع خارجي مي باشد. سرمايه گذار مي تواند به روشهاي زيراقدام به سرمايه گذاري نمايد :
الف – خريد قطعي : سرمايه گذار مي تواند با خريد زمين وپرداخت هزينه هاي مربوط به اخذ مجوز هاي لازم، به صورت مستقل اقدام به سرمايه گذاري نمايد.
ب- اجاره : در صورت تمايل سرمايه گذار، سازمان مي تواندزمين را بصورت استيجاري در اختيار سرمايه گذار قرارداده و سرمايه گذار نسبت به ساخت و بهر ه برداري از طرح اقدام نمايد. مدت اجاره بر اساس طرح توجيهي سرمايه گذار، توسط سازمان تعیین مي گردد.
ج- مشاركت : همچنين سرمايه گذار مي تواند در قالب مدل هاي مختلف مشارکت، براي اجراي پروژه، اقدام به مشارکت با سازمان منطقه آزاد کيش نمايد. به طور معمول هزينه زمين و مجوز هاي طرح به عنوان آورده سازمان مدنظر قرار مي گيرد.