وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

عوارض ورود كالا ، عوارض و شرايط ورود ، شماره گذاري و تردد سالانه انواع خودرو

خروج

عوارض ورود كالا ، عوارض و شرايط ورود ، شماره گذاري و تردد سالانه انواع خودرو

• مدارك مورد نياز:

 - عوارض ورود خودرو

 - عوارض پلاك گذاري خودرو

 - عوارض تردد خودرو

 - عوارض ورود موقت خودرو

 - عوارض ورود كالا (از مبادي خارجي)

 - عوارض و شرايط ورود خودروهاي خاص