وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

واحد صادرات و واردات

خروج

واحد صادرات و واردات

وظایف :

1. کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی

2. کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب

3. آزمون و ارزيابي انطباق كالاي وارداتی و صدورگواهينامه انطباق جهت كالاي صادراتي مشمول مقررات استاندارد اجباري

فرآیند صدور گواهی انطباق (COC) یا تعیین ماهیت (ND) در بخش صادرات و واردات کالای اداره استاندارد کیش به شرح زیر می باشد:

مدارک مورد نیاز و اسناد گمرکی دریافت و بررسی می گردد و در صورت تایید، از کالا نمونه برداری شده و پس از پلمب آن، جهت بررسی انطباق با استاندارد یا تعیین ماهیت به آزمایشگاه تایید صلاحیت شده ارسال می گردد. پس از بررسی های به عمل آمده بر روی نتایج آزمون دریافت شده، در صورت تایید یا عدم تایید آن، کارمزد خدماتی دریافت می شود و گواهی نامه انطباق یا عدم انطباق کالا صادر و به گمرک اعلام می گردد.