وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

تعرفه های عمومی

عوارض پذيره مجوز فعاليت اقتصادي - جدول عوارض ورود كالا از مبادي خارجي -جدول ماندگاري براي برخورداري از عوارض ورود و شماره گذاري خودروهاي جايگزين در منطقه آزاد كيش در فاصله -عوارض ورود، شماره گذاري و شرايط ماندگاري خودروهاي خاص- عوارض تردد ده روزه وسايط نقليه موتوري كه در منطقه آزاد كيش شماره گذاري نشده اند- عوارض سالانه تردد خودرو در منطقه آزاد كيش و.....

خروج