وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

مزایا و اولویت های سرمایه گذاری

درنگاهي كلي ، تمام صنايعي كه آلودگي زيست محيطي همراه نداشته باشند و داراي دانش فني نوين و پيشرفته بوده و امكان صدور محصول به خارج را داشته باشند . اولویتها :صنايع هاي تك پيشرفته -صنايع توليد لوازم پزشكي ، دندانپزشكي ، غذايي ، دارويي ، بهداشتي-صنايع ماهواري و مخابراتي و..... مزایا :ورود مواد اوليه و قطعات و ماشين آلات موردنيازكارخانه بدون پرداخت عوارض گمركي و بندرگاهي- صدور محصولات به خارج كشور بدون پرداخت عوارض گمركي و بندرگاهي و ....

خروج

مزایا و اولویت های سرمایه گذاری

درنگاهي كلي ، تمام صنايعي كه آلودگي زيست محيطي همراه نداشته باشند و داراي دانش فني نوين و پيشرفته بوده و امكان صدور محصول به خارج را داشته باشند براي ايجاد در جزيره كيش به ترتيب زير داراي اولويت مي باشند.

اولویت ها :

1- صنايع هاي تك پيشرفته

2- صنايع توليد لوازم پزشكي ، دندانپزشكي ، غذايي ، دارويي ، بهداشتي

3- صنايع ماهواري و مخابراتي

4- صنايع وابسته به انرژي هاي نو

5- صنايع توليد لوازم الكترونيك و كامپيوتر

مزایا :

1. ورود مواد اوليه و قطعات و ماشين آلات موردنيازكارخانه بدون پرداخت عوارض گمركي و بندرگاهي

2. صدور محصولات به خارج كشور بدون پرداخت عوارض گمركي و بندرگاهي

3. ارسال محصولات به داخل كشور براساس قانون ارزش افزوده

4. معافيت مالياتي 20 ساله براي كليه فعاليتها و در تمام زمينه ها.

5. دسترسي به نيروي انساني ارزان از مليت هاي مختلف (هندي-چيني-فيليپيني و ...)

6. وجود بندرگاه با قابليت پهلوگيري شناورهاي با ظرفيت 10 هزار تن كه در آينده نزديك ظرفيت فوق به 40هزار تن افزايش خواهد يافت.

7. نرخهاي بسيار مناسب براي مصرف انرژي

8. برگزاري منظم نمايشگاههاي ادواري در زمينه هاي مختلف در سطح بين المللي كه امكان معرفي محصولات را با هزينه كم فراهم مي نمايد.

9. سرمايه گذاران خارجي مي توانند زمين را به قيمت مناسب اجاره نموده و مالكيت ساختمانها و ساير تاسيسات ساخته شده بر روي زمين را به دست آوردند.

10. امكان مشاركت با سرمايه گذاران خارجي بدون محدوديت در نسبت مشاركت و امكان سرمايه گذاري 100 درصد خارجي.

11. آزادي كامل ورود و خروج اصل سرمايه و سود حاصل از فعاليتهاي اقتصادي.

12. آزادي انتقال ارز به خارج بدون هيچگونه محدوديتي

13. وجودواحدهاي انبار وسردخانه و ظرفيت سازي مناسب در زمينه نگهداري كالا در سالهاي اخير

14. وجوددانشگاه ومجتمع هاي آموزشي علمي كاربردي براي تامين نيروي انساني متخصص و ماهر

15. وجود سرعت عمل در انجام امور و حداقل بروكراسي اداري بواسطه يكپارچگي و هماهنگي سازمانها و مراكز تصميم گيري و مجتمع شدن كليه امور تحت نظر سازمان منطقه آزاد كيش

16. ارائه خدمات بيمه توسط انواع بيمه هاي دولتي و خصوصي

17. عدم نياز به اخذ رواديد براي ورود اتباع خارجي

18. عدم وجود موانع غير تعرفه اي براي ورود كالا به منطقه آزاد

19. برخورداري از شرايط اقليمي مناسب و آب و هواي بسيار مطبوع در هفت ماه از سال.

20. انجام خدمات بانكي بدون فوت وقت و با كمترين بروكراسي اداري و بطور كلي بانكها در خصوص ارائه خدمات بانكي از انعطاف بيشتري نسبت به داخل كشور برخوردار هستند.

توجه: سياست و استراتژي صنعتي در منطقه آزادكيش جذب صنايع هاي تك(Hightech) و غيرآلاينده و صادرات گرا مي باشد.