وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

تجارت خارجی

خروج

تجارت خارجی

نگاهی بر تجارت خارجی ایران در سال 1393

•صادرات كالا و خدمات كشور طي سال 139398416 هزار تن و 61760 ميليون دلار
•تغییرات نسبت به مدت مشابه سال قبل5 درصد از لحاظ وزن و 20 درصد از نظر ارزشي افزايش
•پنج قلم عمده صادراتي•پروپان با ارزش 2279 ميليون دلار
•متانول 1477 ميليون دلار
•بوتان 1469 ميليون دلار
•پلي اتيلن گريد فيلم به ارزش 1418 ميليون دلار
•قير نفت به ارزش 1324 ميليون دلار
•پنج بازار نخست صادراتي كشور•چين با 9159 ميليون دلار
•عراق 6183 ميليون دلار
•امارات متحده عربي 3932 ميليون دلار
•هند 2441 ميليون دلار
•افغانستان با 2388 ميليون دلار
•سهم اين بازارها از كل صادرات• 67 درصد
•متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتی• 451 دلار؛ تغییرات نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 درصد افزايش
•واردات كشور طي سال 1393• 41234 هزار تن به ارزش 52477 ميليون دلار
•تغییرات نسبت به مدت مشابه سال قبل• 22 درصد از نظر وزن و 5.6 درصد از نظر ارزش افزايش
•پنج قلم عمده وارداتي به كشور•دانه گندم به ارزش 2289 ميليون دلار
•وسايل نقليه 2001 ميليون دلار
•ذرت دامي 1751 ميليون دلار
•برنج 1409 ميليون دلار
•كنجاله سويا 1239 ميليون دلار
•پنج مبدا بزرگ وارداتي كشور•چين با ارزش 12561 ميليون دلار
•امارات متحده عربي 12164 ميليون دلار
•جمهوري كره 4310 ميليون دلار
•ترکیه 3822 ميليون دلار
•هند 3730 ميليون دلار
•سهم 5 كشور مذكور از كل واردات• 70 درصد
•متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي• 1273 دلار؛ تغییرات نسبت به مدت مشابه سال قبل 14 درصد كاهشتراز تجاری ایران

شاخص - مقدارارزش سال 1393 - میلیون دلارارزش سال 1392 - میلیون دلاردرصد  - تغییرات
صادرات غير نفتي (كالا، خدمات و ميعانات گازي)617605166120
صادرات غير نفتي (بدون خدمات و ميعانات گازي)358223165413
واردات کالا52477497095.6
تجارت کل11423710137013
تراز تجاري (با احتساب خدمات و ميعانات گازي)92831952375

تراز تجاری ایران(میلیارد دلار)


چشم انداز اقتصادی بهبود در شاخص های اقتصادی

کاهش نرخ تورم

نرخ تورم در ایران از رقم بالای%45 به 25 % کاهش یافته است.روند ماهیانه شاخص قیمت کالاهای مصرفی حکایت از کاهش نرخ تورم به کمتر از 15 % در آینده نزدیک دارد. حتی با وجود تقلیل یارانه دولتی انرژی، نرخ تورم زیر 20 % درسال های آتی قابل پیش بینی است.

تثبیت ارزش ریال

ارزش ریال به میزان 25 % افزایش یافته است که در نتیجه لغو بخشی از تحریم ها، اتخاذ سیاست های پولی نقدینگی زدایی، تراز تجاری مطلوب و سیاست های صحیح دولت جدید بوده است. انتظار می رود ارزش ریال در آینده قابل پیشبینی تثبیت گردد.

لغو تحریم ها

مجموع پیشرفت های اقتصادی اخیرحاکی از آن است که هم دولت ایران و هم اعضاء 1+5 به منافع دوجانبه حصول توافق هسته ای پی برده وقویاً در صدد دستیابی به توافق هایی همه جانبه هستند که منجربه لغو عمده تحریم ها خواهد شد.