وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

مسیر گردشگری سفین قدیم

خروج

مسیر گردشگری سفین قدیم

1. عنوان پروژه: مسیر گردشگری سفین قدیم

2. محل پروژه: محله سفین قدیم

3. موضوع طرح:
با توجه به پتانسیل های فرهنگی و نیز جذابیت های کالبدی و محیطی بافت به لحاظ تاریخی،طبیعی و فرهنگی، این طرح فراتر از ساماندهی برنامه ای و کالبدی ساختار موجود بافت؛ سعی دارد تا با پیش بینی شرایط رفاهی، محیطی و خدمات لازم برای توسعه گردشگری، ارتقاء سطح زیستی معیشتی، فرهنگی و اجتماعی بافت را از این طریق تضمین نماید. به همین منظور ضمن ساماندهی ترافیکی معابر سواره موجود، مسیری از ابتدا تا انتهای بافت در راستای شرقی-غربی بهعنوان ستون فقرات بافت در قالب مسیر گردشگری در طرح جهت ساماندهی همه جانبه پیش بینی شده که مجموعه خدمات مورد نیاز گردشگران را نیز حول خود سازمان خواهد داد.
4- ظرفيت سالانه:
 2,000,000 نفر سالیانه
5- مساحت عرصه:
 5400 مترمربع
6- برآورد سرمايه ثابت: 
250 ميليارد ريال
7- برآورد سرمايه در گردش: 
- ميليارد ريال
8- دسترسي به زيرساخت ها:

ردیفزیرساخت مورد نیازفاصله تا محل پروژه
1آبدر محل پروژه
2برقدر محل پروژه
3مخابراتدر محل پروژه
4راه اصلیدر محل پروژه
5فرودگاه
7 کیلومتر
6بندرگاه6 کیلومتر



10- نحوه سرمايه گذاري:

الف- مشاركت * ب- پيمانكاري ج- خريد قطعي زمين  پ- اجاره زمين  

11- مشوق ها و مزایای طرح:

مزایا:

•معافيت مالياتي 20 ساله براي هر نوع فعاليت اقتصادي
•تضمین و حمايت قانوني از سرمايه گذاري خارجي
•امکان ثبت شركت با مالکیت 100 % خارجي
•فعاليت بورس اوراق بهادار و بورس کالا، نفت و محصولات پتروشيمي
•معافيت از حقوق گمركي براي واردات مواد اوليه و ماشين آلات صنعتي واحدهاي توليدي
•تشريفات ساده براي صادرات مجدد و ترانزيت كالا
•امكان ترانزيت كالا به كشورهاي آسياي ميانه و كشورهاي همسايه ايران با جمعیت بیش از 400 میلیون نفر.
•امکان صادرات کالاهای تولیدشده در کیش به سرزمین اصلی در چهارچوب نظام ارزش افزوده
•بندرگاه با قابليت پهلوگيري شناورهایی با ظرفيت 12 هزارتن در زمان فعلی و 35000 تن در آینده
•صدور محصولات به خارج از كشور بدون پرداخت عوارض گمركي و بندرگاهي
•كاهش سود بازرگانی جهت واردات كالا به سرزمين اصلي ازطريق جزيره کیش به ميزان 15 درصد
•وجود گمرك مستقل در مناطق آزاد در نقطه اتصال به بازارهاي بين المللي
•آزادي ورود و خروج اصل و سود سرمايه

مشوق ها :

زمين هاي موجود در منطقه آزاد کیش (شامل جزاير کیش،هندورابي، فارور بزرگ و فارور كوچك) متعلق به سازمان منطقه آزاد کيش مي باشد که قابل واگذاري به اتباع ايراني و اجاره به اتباع خارجي مي باشد. سرمايه گذار مي تواند به روشهاي زيراقدام به سرمايه گذاري نمايد :
الف – خريد قطعي : سرمايه گذار مي تواند با خريد زمين وپرداخت هزينه هاي مربوط به اخذ مجوز هاي لازم، به صورت مستقل اقدام به سرمايه گذاري نمايد.
ب- اجاره : در صورت تمايل سرمايه گذار، سازمان مي تواندزمين را بصورت استيجاري در اختيار سرمايه گذار قرارداده و سرمايه گذار نسبت به ساخت و بهر ه برداري از طرح اقدام نمايد. مدت اجاره بر اساس طرح توجيهي سرمايه گذار، توسط سازمان تعیین مي گردد.
ج- مشاركت : همچنين سرمايه گذار مي تواند در قالب مدل هاي مختلف مشارکت، براي اجراي پروژه، اقدام به مشارکت با سازمان منطقه آزاد کيش نمايد. به طور معمول هزينه زمين و مجوز هاي طرح به عنوان آورده سازمان مدنظر قرار مي گيرد.