وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

بهسازی باند جنوبی فرودگاه

خروج

بهسازی باند جنوبی فرودگاه

1. عنوان پروژه: بهسازی و مرمت اساسی و جمع آوری آبهای سطحی باند جنوبی و عوامل میدان پروازی فرودگاه بین المللی کیش

2. محل پروژه: فرودگاه بین المللی کیش

3. موضوع طرح:
این طرح با توجه به افزایش وسعت و شدت خرابی های سطح روسازی باند جنوبی فرودگاه کیش و با توجه به  برنامه ریزی، مطالعات بهسازی و مرمت اساسی و جمع آوری آبهای سطحی باند جنوبی، ایست راهها ، تاکسی  وی های مرتبط و هولدینگ اپرون ها جهت ارتقاء رده دستگاه های ناوبری و سیستم روشنایی باند در دستور  کار قرار دارد.
4. ظرفيت سالانه:
7/ 2 میلیون مسافر و 23250 پرواز
5. مساحت عرصه:
1200000 مترمربع
6. مساحت زيربنا:
ندارد
7. دوره ساخت:
15 ماه
8. برآورد هزینه ها :
340 ميليارد ريال
9. دسترسي به زيرساخت ها:

ردیفزیرساخت مورد نیازفاصله تا محل پروژه
1آبدر محل پروژه
2برقدر محل پروژه
3مخابراتدر محل پروژه
4راه اصلیدارد
5فرودگاه
13 کیلومتر
6بندرگاهدر محل پروژه10- نحوه سرمايه گذاري:

الف- مشاركت  ب- پيمانكاري * ج- خريد قطعي زمين  پ- اجاره زمين  

11- مشوق ها و مزایای طرح:

مزایا:

•معافيت مالياتي 20 ساله براي هر نوع فعاليت اقتصادي
•تضمین و حمايت قانوني از سرمايه گذاري خارجي
•امکان ثبت شركت با مالکیت 100 % خارجي
•فعاليت بورس اوراق بهادار و بورس کالا، نفت و محصولات پتروشيمي
•معافيت از حقوق گمركي براي واردات مواد اوليه و ماشين آلات صنعتي واحدهاي توليدي
•تشريفات ساده براي صادرات مجدد و ترانزيت كالا
•امكان ترانزيت كالا به كشورهاي آسياي ميانه و كشورهاي همسايه ايران با جمعیت بیش از 400 میلیون نفر.
•امکان صادرات کالاهای تولیدشده در کیش به سرزمین اصلی در چهارچوب نظام ارزش افزوده
•بندرگاه با قابليت پهلوگيري شناورهایی با ظرفيت 12 هزارتن در زمان فعلی و 35000 تن در آینده
•صدور محصولات به خارج از كشور بدون پرداخت عوارض گمركي و بندرگاهي
•كاهش سود بازرگانی جهت واردات كالا به سرزمين اصلي ازطريق جزيره کیش به ميزان 15 درصد
•وجود گمرك مستقل در مناطق آزاد در نقطه اتصال به بازارهاي بين المللي
•آزادي ورود و خروج اصل و سود سرمايه

مشوق ها :

زمين هاي موجود در منطقه آزاد کیش (شامل جزاير کیش،هندورابي، فارور بزرگ و فارور كوچك) متعلق به سازمان منطقه آزاد کيش مي باشد که قابل واگذاري به اتباع ايراني و اجاره به اتباع خارجي مي باشد. سرمايه گذار مي تواند به روشهاي زيراقدام به سرمايه گذاري نمايد :
الف – خريد قطعي : سرمايه گذار مي تواند با خريد زمين وپرداخت هزينه هاي مربوط به اخذ مجوز هاي لازم، به صورت مستقل اقدام به سرمايه گذاري نمايد.
ب- اجاره : در صورت تمايل سرمايه گذار، سازمان مي تواندزمين را بصورت استيجاري در اختيار سرمايه گذار قرارداده و سرمايه گذار نسبت به ساخت و بهر ه برداري از طرح اقدام نمايد. مدت اجاره بر اساس طرح توجيهي سرمايه گذار، توسط سازمان تعیین مي گردد.
ج- مشاركت : همچنين سرمايه گذار مي تواند در قالب مدل هاي مختلف مشارکت، براي اجراي پروژه، اقدام به مشارکت باسازمان منطقه آزاد کيش نمايد. به طور معمول هزينه زمين و مجوز هاي طرح به عنوان آورده سازمان مدنظر قرار مي گيرد.