وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

واحد آموزش، تدوین و ترویج استاندارد

خروج

واحد آموزش، تدوین و ترویج استاندارد

وظایف :

الف/آموزش

برنامه‌ریزی و برگزاری دوره های آموزشی بر اساس نیازسنجی برای مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان فنی واحدهای تولیدی / خدماتی ، ارزیابی اثربخشی دوره و صدور گواهی دوره

* تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت

فرد متقاضی پس از ارائه مدارک زیر تشکیل پرونده داده و پس از تائید کمیته فنی به عنوان مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدی/ خدماتی شناخته می شود.

* معرفی نامه واحد تولیدی / خدماتی

* تصویر مدرک تحصیلی

* تصویر شناسنامه / کارت ملی

* 2قطعه عکس 4*3 ( پشت نویسی شده)

* اصل و تصویر گواهی آموزشی

* گواهی قبولی در آزمون کتبی ( تخصصی و عمومی)

* گواهی گذراندن دوره کارآموزی

مدیر کنترل کیفیت پس از دریافت پروانه تایید صلاحیت، نماینده رسمی اداره سازمان در واحدهای تولیدی / خدماتی محسوب گردیده و باید وظایف را برابر با ماده 9 آیین نامه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت سازمان ملی استاندارد به نحو احسن به انجام رساند.

پروانه صلاحیت مدیران کنترل کیفیت دارای اعتبار دو سال می باشد و تمدید یا تجدید این پروانه منوط به گذراندن دوره های آموزشی مربوطه ( حداقل بیست ساعت در سال) و اجرای دقیق دستورالعمل های مرتبط و ارائه گزارش فعالیت ها می باشد.

ب /ترویج

 در بخش ترویج نیز اداره امور آموزش و ترویج استاندارد به فعالیت‌های ترویجی در خصوص آشناسازی افکار عمومی با فرهنگ استاندارد و استانداردسازی، ارتقای دانش عمومی در زمینه استاندارد و نحوه شناسایی و خرید کالاهای استاندارد می پردازد.