وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

نمايندگي هاي بيمه فعال در منطقه

خروج

نمايندگي هاي بيمه فعال در منطقه

رديف

نام بيمه

نام مدير شعبه

تلفن

آدرس

1

نمايندگي بيمه ايران معين

خانم بيك نژاد 4456422 بازار پرديس 1 - شش ضلعي -غرفه 139
2

نمايندگي بيمه ايران معين

خانم مظلوم 4456315 دفاتر اداري پرديس 1 - شماره A10
3

نمايندگي بيمه ايران معين

خانم كوهستاني 4446111 صدف - فاز 4 - شماره 57
4

نمايندگي بيمه ايران معين

خانم تكاور 4425642 دفاتر اداري بازار پانيذ - طبقه دوم - شماره 6
5

نمايندگي بيمه حافظ

آقاي معزي 4458538 بازار شارستان - طبقه دوم - شماره 162
6

نمايندگي بيمه اميد

خانم آذري 09347682867 بازار شارستان - شماره 158
7

نمايندگي بيمه اميد

خانم بيك نژاد 09123344220 هتل صدف - طبقه همكف
8

نمايندگي بيمه آسيا

خانم اكبري 4420395 بلوار انديشه - قطعه A103
9

نمايندگي بيمه آرمان فرزام كيش

آقاي كارگري 09122119228 بلوار انديشه - قطعه NBO 20 - ساختمان نوين - طبقه اول