وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

فاز 1: فرایند سرمایه گذاری صنعتی قبل از تحویل زمین

ارائه درخواست كتبي، تكميل پرسشنامه ومدارك لازم ،احراز توان مالي، فني و اجرايي متقاضي و اعلام نظر اداره محيط زيست مبني بر عدم آلاينده بودن طرح ،بررسي طرح و تهيه گزارش جهت طرح در كميسيون اقتصادي و ارزشيابي زمين،درخواست كروكي از معاونت عمراني و زيربنايي و ...

خروج

فاز 1: فرایند سرمایه گذاری صنعتی قبل از تحویل زمین

1- ارائه درخواست كتبي، تكميل پرسشنامه ومدارك لازم

2- احراز توان مالي، فني و اجرايي متقاضي و اعلام نظر اداره محيط زيست مبني بر عدم آلاينده بودن طرح

3- بررسي طرح و تهيه گزارش جهت طرح در كميسيون اقتصادي و ارزشيابي زمين

4- درخواست كروكي از معاونت عمراني و زيربنايي

5- ابلاغ مصوبه كميسيون اقتصادي و ارزشيابي زمين، صدور جواز تأسيس

6- انعقاد قراداد و تحويل زمين به متقاضي

Image title