وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

زبان

خروج

زبان

زبان رسمی ایران فارسی است. فارسی به عنوان زبان مشترک بین گویش های متفاوت موجود در ایران ایفای نقش میکند و اغلب نشریات، خبرگزاری ها و رسانه ها به این زبان می باشند.