وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

شرایط و مراحل سرمایه گذاری صنعتی

خروج

شرایط و مراحل سرمایه گذاری صنعتی

براي راه اندازي واحدهاي صنعتي درمنطقه آزاد كيش، شرايط آساني انديشيده شده و مقررات دست و پاگير تاسيس واحدهاي صنعتي، در اين ناحيه وجود ندارد. برهمين اساس گرفتن موافقت ها و مجوزها در زمان كوتاهي پس از توافق اوليه سرمايه گذار با سازمان ، انجام مي گيرد.

شرايط تاسيس واحد صنعتي:
1- هر طرح صنعتي و توليدي كه آلودگي زيست محيطي همراه نداشته باشد و از توجيه فني و اقتصادي مناسبي برخوردار باشد.

    1-1 - متقاضي مي بايست توان فني كافي داشته و سوابق مرتبط با طرح ارائه شده را داشته باشد.

2- متقاضي از توان مالي كافي براي اجراي طرح برخوردار باشد.

مراحل تاسيس واحدهاي صنعتي به شرح ذيل ميباشد:

1- ارائه درخواست كتبي، تكميل پرسشنامه جواز تاسيس و دريافت جواز تاسيس

2- انتخاب محل و انعقاد قرارداد زمين در صورت نياز

3- تحويل زمين

4- ارائه نقشه هاي اجرايي ساختمان، دريافت پروانه ساخت، دريافت مجوز فعاليت اقتصادي پيمانكاري، شروع عمليات ساختماني و تكميل بنا و اخذ پايان كار پروژه از مديريت شهرسازي

5- ورود ماشين آلات و مواد خام بدون پرداخت عوارض و نصب ماشين آلات

6- راه اندازي كارخانه و اخذ پروانه بهره برداري

7- دريافت مجوز فعاليت اقتصادي (صنعتي)

8- ارائه درخواست جهت اخذ سهميه ارزش افزوده، تكميل پرسشنامه مربوطه، تعيين درصد ارزش افزوده توسط كميسيون ارزش افزوده

9- انتقال بخشي از محصولات توليدي به سرزمين اصلي بر اساس درصد ارزش افزوده

توضيح: براي ارسال محصولات توليدي به داخل كشور قيد عباراتي نظير: "ساخت كيش"، "مونتاژ شده در كيش"، "بسته بندي شده در كيش" يا "پرشده دركيش" روي محصولات به يكي از زبانهاي رايج دنيا ضروري است.