وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

عوارض سالانه تردد خودرو در منطقه آزاد كيش

خروج

عوارض سالانه تردد خودرو در منطقه آزاد كيش

رديف

نوع خودرو

عوارض سال 91  به ريال

توضيحات

1

خودرو سواري تا 5 مدل زير مدل سال (2012 – 2008)

1,300,000

 

2

خودرو سواري مدل سال 2007

1,600,000

 

3

خودرو سواري مدل سال 2006

1,900,000

 

4

خودرو سواري مدل سال 2005

2,100,000

 

5

خودرو سواري مدل سال 2004

2,400,000

 

6

خودرو سواري مدل سال 2003

2,600,000

 

7

وانت دو كابين

2,300,000

به ازاي هر يكسال زير مدل سال 5% اضافه

8

وانت تك كابين

1,500,000

به ازاي هر يكسال زير مدل سال 5% اضافه

9

اتوبوس

1,400,000

به ازاي هر يكسال زير مدل سال 5% اضافه

10

ميني بوس

700,000

به ازاي هر يكسال زير مدل سال 5% اضافه

11

هايس و ون

600,000

به ازاي هر يكسال زير مدل سال 5% اضافه

12

كاميون

2,400,000

به ازاي هر يكسال زير مدل سال 5% اضافه

13

كاميونت

2,100,000

به ازاي هر يكسال زير مدل سال 5% اضافه

  • تاریخ شروع : 08/03/1391