وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

مهد كودك و پيش دبستاني

خروج

مهد كودك و پيش دبستاني

1-کپي قرارداد اجاره

2-کپي سند مالکيت يا مبايعه نامه

3-کپي مدرک تحصيلي

4-موافقت اصولي اداره بهزيستي استان هرمزگان

5-تائيديه اداره بهزيستي کيش

6-تائيديه موسسه توسعه سلامت کيش

7-کپي شناسنامه + کارت ملي مديرعامل / متقاضي

8-کپي آگهي تاسيس + تغييرات + تصميمات

9-يک قطعه عکس مديرعامل / متقاضي

10-تائيديه اداره اماکن نيروي انتظامي کيش

11-واريز وجه عوارض پذيره

12-تعهد نامه عدم فعاليت از تاريخ تاسيس شرکت