وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

رستوران و فودكورت داخلی موزه و نماد

خروج

رستوران و فودكورت داخلی موزه و نماد

1. عنوان پروژه:رستوران و فودكورت داخلی موزه و نماد

2. محل پروژه:غرب جزيره کیش (سايت 61 هكتاري نماد کیش)

3. موضوع طرح:
پس از اينكه سايت 70 هكتاري موزه و نماد شهري کیش توسط مهندسين مشاور طراحي گرديد، با تكميل طر حهاي قابل واگذاري به سرمايه گذاران بخش خصوصي كه از آن جمله مي توان به مجتمع هاي رستوراني، كافي شاپ، فروشگاه هاي فرهنگي، كمپ هاي اقامتي، هتل بين المللي، كارتينگ و محوطه هاي ورزشي اشاره نمود؛ میبايست ابتدا نقشه هاي طرح هاي فوق الذكر در حد فاز یک تهيه و مشخصات فني آنها در اختيار سرمایه گذاران گذاشته شود. بدين ترتيب پس از ورود سرمایه گذاران ، طر حها دستخوش تغییرات سلیقه ای نخواهند شد، ضمن اينكه مشخصات كامل براي سازمان و سرمايه گذار معين و شفاف شده است و در نهايت مي توان همزمان با ساخت پروژه موزه و نماد کیش، فضاهاي ديگر سايت مورد نظر را نيز فعال، زنده و قابل استفاده نمود. مهندسين مشاور با طراحي فاز یک مجموعه رستوران سايت موزه و نماد تلاش بر اين دارد تا جهت تحقق مسأله فوق گام بردارد. موضوعي كه در طراحي مجموعه رستوراني اين سايت مي تواند به بهره وري بيشتر آن كمك نمايد، ايجاد تنوع در فضاهاي مجموعه با توجه به تأمين نيازهاي استفاده کنندگان مي باشد. لذا بايد متناسب با نياز و سليقه افراد مختلفي كه به اين مجوعه مراجعه می نمايند، طراحي آن صورت گيرد.
4. ظرفيت سالانه: 2.000.000 نفر
5. مساحت عرصه: 9850 مترمربع
6. مساحت زيربنا: 3500 مترمربع
7. برآورد سرمايه ثابت: حدود 180 ميليارد ريال
8. برآورد سرمايه در گردش: 40 ميليارد ريال
9. دسترسي به زيرساخت ها:

ردیفزیرساخت مورد نیازفاصله تا محل پروژه
1آبدر محل پروژه
2برقدر محل پروژه
3مخابراتدر محل پروژه
4راه اصلیدر محل پروژه
5فرودگاه
10 کیلومتر
6بندرگاه12 کیلومتر10- نحوه سرمايه گذاري:

الف- مشاركت * ب- پيمانكاري  ج- خريد قطعي زمين   پ- اجاره زمين * 

11- مشوق ها و مزایای طرح:

مزایا:

•معافيت مالياتي 20 ساله براي هر نوع فعاليت اقتصادي
•تضمین و حمايت قانوني از سرمايه گذاري خارجي
•امکان ثبت شركت با مالکیت 100 % خارجي
•فعاليت بورس اوراق بهادار و بورس کالا، نفت و محصولات پتروشيمي
•معافيت از حقوق گمركي براي واردات مواد اوليه و ماشين آلات صنعتي واحدهاي توليدي
•تشريفات ساده براي صادرات مجدد و ترانزيت كالا
•امكان ترانزيت كالا به كشورهاي آسياي ميانه و كشورهاي همسايه ايران با جمعیت بیش از 400 میلیون نفر.
•امکان صادرات کالاهای تولیدشده در کیش به سرزمین اصلی در چهارچوب نظام ارزش افزوده
•بندرگاه با قابليت پهلوگيري شناورهایی با ظرفيت 12 هزارتن در زمان فعلی و 35000 تن در آینده
•صدور محصولات به خارج از كشور بدون پرداخت عوارض گمركي و بندرگاهي
•كاهش سود بازرگانی جهت واردات كالا به سرزمين اصلي ازطريق جزيره کیش به ميزان 15 درصد
•وجود گمرك مستقل در مناطق آزاد در نقطه اتصال به بازارهاي بين المللي
•آزادي ورود و خروج اصل و سود سرمايه

مشوق ها :

زمين هاي موجود در منطقه آزاد کیش (شامل جزاير کیش،هندورابي، فارور بزرگ و فارور كوچك) متعلق به سازمان منطقه آزاد کيش مي باشد که قابل واگذاري به اتباع ايراني و اجاره به اتباع خارجي مي باشد. سرمايه گذار مي تواند به روشهاي زيراقدام به سرمايه گذاري نمايد :
الف – خريد قطعي : سرمايه گذار مي تواند با خريد زمين وپرداخت هزينه هاي مربوط به اخذ مجوز هاي لازم، به صورت مستقل اقدام به سرمايه گذاري نمايد.
ب- اجاره : در صورت تمايل سرمايه گذار، سازمان مي تواندزمين را بصورت استيجاري در اختيار سرمايه گذار قرارداده و سرمايه گذار نسبت به ساخت و بهر ه برداري از طرح اقدام نمايد. مدت اجاره بر اساس طرح توجيهي سرمايه گذار، توسط سازمان تعیین مي گردد.
ج- مشاركت : همچنين سرمايه گذار مي تواند در قالب مدل هاي مختلف مشارکت، براي اجراي پروژه، اقدام به مشارکت با سازمان منطقه آزاد کيش نمايد. به طور معمول هزينه زمين و مجوز هاي طرح به عنوان آورده سازمان مدنظر قرار مي گيرد.