وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

معرفی مدیریت

به منظور جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تسریع در روند سرمایه گذاری، مدیریت سرمایه گذاري، در چارت سازمانی معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری ایجاد شده است. اهداف اين مديريت عبارتند از:افزایش میزان سرمایه‌گذاری -ساده سازی فرآیند سرمایه گذاری- افزایش تولید ناخالص داخلی منطقه -توسعه بازارهای پولی و مالی منطقه

خروج

معرفی مدیریت

به منظور جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تسریع در روند سرمایه گذاری، مدیریت سرمایه گذاري، در چارت سازمانی معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری ایجاد شده است.

 اهداف اين مديريت عبارتند از:

 • افزایش میزان سرمایه‌گذاری

 • ساده سازی فرآیند سرمایه گذاری

 • افزایش تولید ناخالص داخلی منطقه

 • توسعه بازارهای پولی و مالی منطقه

اهم فعاليت هاي مديريت سرمايه گذاري بعنوان متولي امور سرمايه گذاري در منطقه آزاد كيش به شرح ذيل است:

 • معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري به متقاضيان سرمايه گذاري در منطقه در جهت جلب و جذب سرمايه گذاران و افزايش توليد ناخالص داخلي منطقه

 • بررسي درخواست هاي سرمايه گذاري و اخذ طرح، سوابق كاري و مدارك مالي دال بر توانايي اجراي طرح از سوي متقاضي و ارزيابي توجيه اقتصادي طرح

 • استعلام از حوزه هاي ذيربط در خصوص طرح هاي پيشنهادي متقاضيان

 • تهيه گزارش نهايي جهت طرح در كميسيون امور اقتصادي و ارزشيابي زمين

 • تهيه صورتجلسه كميسيون اقتصادي و ابلاغ مصوبات بعنوان دبيرخانه كميسيون

 • تنظيم قراردادهاي واگذاري زمين و ابلاغ قراردادها

 • پيگيري اجراي مفاد قراردادها، خصوصاً كنترل پيشرفت فيزيكي پروژه ها

 • بررسي مشكلات و درخواست هاي سرمايه گذاران در جهت رفع موانع سرمايه گذاري و ارائه پيشنهاد جهت تصويب در كميسيون امور اقتصادي

 • بررسي تغييرات قيمت اراضي در منطقه و ارائه پيشنهاد قيمت به منظور مديريت بازار و سياست گذاري در جهت تحقق اهداف عاليه سازمان

 • نظارت و كنترل بازارهاي مالي و پولي (بانك، بيمه، بورس، صرافي، ليزينگ و ...) و برنامه ريزي در جهت توسعه فعاليت هاي پولي و مالي منطقه با هماهنگي نهادهاي متولي بخش هاي پولي و مالي (بانك مركزي، بيمه مركزي، بورس و ...)