وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

محاسبه هزينه و درآمد خانوارهاي جزيره كيش

دلیل اصلی اجرای طرح ،شرح خدمات طرح ،اهداف اجرای طرح

خروج

محاسبه هزينه و درآمد خانوارهاي جزيره كيش

دلیل اصلی اجرای طرح

*   با اجرای این طرح خصوصيات اقتصادي– اجتماعي، درآمد و هزينه‌هاي خوراكي و غيرخوراكي خانوارها براساس طبقه‌بندي COICOP در سطح جزيره به دست مي‌ آيد كه مي تواند در تصميم‌ گيري‌ ها، برنامه‌ريزي‌ها، پژوهش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد استفاده سياستگذاران، برنامه‌ ريزان و پژوهشگران قرار گيرد.

شرح خدمات طرح

*  محاسبه هزینه ‌های خانوار در جزیره کیش

*  بررسي توزيع درآمد و امكانات و تسهيلات خانوارها

*  مطالعه روابط متقابل ويژگي‌هاي اقتصادي- اجتماعي خانوارها

اهداف اجرای طرح

*  بررسي الگوي مصرفي خانوارها

*  مطالعه روند مصرف كالاها و خدمات

*  ارزيابي آثار سياست‌هاي اقتصادي در زمينه تامين عدالت اجتماعي

*  تامين اطلاعات مورد نياز حساب‌هاي اقتصادي منطقه

*  به‌ دست‌آوردن ‌ضرایب ‌مصرف‌ برای ‌محاسبه ‌شاخص‌ هزینه ‌زندگی‌