وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

تدوین نقشه راه توسعه تجارت

دلیل اصلی اجرای طرح ،شرح خدمات طرح ،اهداف اجرای طرح

خروج

تدوین نقشه راه توسعه تجارت

دلیل اصلی اجرای طرح

*  تحقق توسعه پایدار

*  ثبت بِرند جزیره (KFZ)

*  ارتقاء جایگاه تجارت جزیره کیش در سرزمین اصلی و در سطح بین‌المللی

شرح خدمات طرح

*  مطالعه و بررسي بازارهاي جهاني و تجزيه و تحليل فعاليت آن‌ها

*  مطالعه و بررسي كالاها، خدمات قابل صدور و توانمندي‌هاي صادراتي

*  بررسي موانع زيرساختي، مشكلات و چالشها

اهداف اجرای طرح

*  جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی

*  بسترسازی جهت ورود تولیدکنندگان جزیره کیش به قرادادهای FOB خلیج فارس

*  تدوین چارچوب ارزیابی مستمر صنعت و تجارت جزیره با رویکرد ارتقای کمی و کیفی خدمات تجاری