وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

تمدن چین

خروج

تمدن چین

1. عنوان پروژه: محور ویژه تمدنها - تمدن چین

2. محل پروژه: حد فاصل میدان ملل و میدان امام- قطعات شماره 6 ,7

3. موضوع طرح:
قطعه مورد نظر در مجاورت محور ویژه تمدن ها واقع شده است. به دلیل هویت اصلی این محوربه عنوان یک محور چند منظوره تفریحی-گردشگری، پروژه مورد نظر با کاربری چند منظوره وبا استفاده از عناصر اصلی معماری چین باستان و به عنوان هدف این تمدن در محور تمدن هاپیشنهاد شده است. هدف اصلی از طراحی معماری نمادین این تمدن این است که هم جایگاه وشاخصه های جذاب معماری این تمدن در سیر تطور تاریخی در ذهن مخاطب به تصویر کشیده شده و هم شاخصه های معماری آن دوره به صورت نمادین در جهت قوت بخشیدن به ماهیت گردشگری مسیر، بکار گرفته شود.
4- ظرفيت سالانه:
 متغیر بر حسب فصول سال
5- مساحت عرصه:
 35 / 40615 مترمربع
6- مساحت زيربنا: 
162461 مترمربع
7- دوره ساخت :
 4 سال
8- برآورد سرمايه ثابت:
 - ميليارد ريال
9- برآورد سرمايه در گردش:
 - ميليارد ريال
10-دسترسي به زيرساخت ها:

ردیف زیرساخت مورد نیاز فاصله تا محل پروژه
1 آب در محل پروژه
2 برق در محل پروژه
3 مخابرات در محل پروژه
4 راه اصلی در محل پروژه
5 فرودگاه
حدود 0/5 کیلومتر
6 بندرگاه حدود 3کیلومتر11- نحوه سرمايه گذاري:

الف- مشاركت * ب- پيمانكاري ج- خريد قطعي زمين * پ- اجاره زمين * 

12- مشوق ها و مزایای طرح:

مزایا:

•معافيت مالياتي 20 ساله براي هر نوع فعاليت اقتصادي
•تضمین و حمايت قانوني از سرمايه گذاري خارجي
•امکان ثبت شركت با مالکیت 100 % خارجي
•فعاليت بورس اوراق بهادار و بورس کالا، نفت و محصولات پتروشيمي
•معافيت از حقوق گمركي براي واردات مواد اوليه و ماشين آلات صنعتي واحدهاي توليدي
•تشريفات ساده براي صادرات مجدد و ترانزيت كالا
•امكان ترانزيت كالا به كشورهاي آسياي ميانه و كشورهاي همسايه ايران با جمعیت بیش از 400 میلیون نفر.
•امکان صادرات کالاهای تولیدشده در کیش به سرزمین اصلی در چهارچوب نظام ارزش افزوده
•بندرگاه با قابليت پهلوگيري شناورهایی با ظرفيت 12 هزارتن در زمان فعلی و 35000 تن در آینده
•صدور محصولات به خارج از كشور بدون پرداخت عوارض گمركي و بندرگاهي
•كاهش سود بازرگانی جهت واردات كالا به سرزمين اصلي ازطريق جزيره کیش به ميزان 15 درصد
•وجود گمرك مستقل در مناطق آزاد در نقطه اتصال به بازارهاي بين المللي
•آزادي ورود و خروج اصل و سود سرمايه

مشوق ها :

زمين هاي موجود در منطقه آزاد کیش (شامل جزاير کیش،هندورابي، فارور بزرگ و فارور كوچك) متعلق به سازمان منطقه آزاد کيش مي باشد که قابل واگذاري به اتباع ايراني و اجاره به اتباع خارجي مي باشد. سرمايه گذار مي تواند به روشهاي زيراقدام به سرمايه گذاري نمايد :
الف – خريد قطعي : سرمايه گذار مي تواند با خريد زمين وپرداخت هزينه هاي مربوط به اخذ مجوز هاي لازم، به صورت مستقل اقدام به سرمايه گذاري نمايد.
ب- اجاره : در صورت تمايل سرمايه گذار، سازمان مي تواندزمين را بصورت استيجاري در اختيار سرمايه گذار قرارداد و سرمايه گذار نسبت به ساخت و بهر ه برداري از طرح اقدام نمايد. مدت اجاره بر اساس طرح توجيهي سرمايه گذار، توسط سازمان تعیین مي گردد.
ج- مشاركت : همچنين سرمايه گذار مي تواند در قالب مدل هاي مختلف مشارکت، براي اجراي پروژه، اقدام به مشارکت باسازمان منطقه آزاد کيش نمايد. به طور معمول هزينه زمين و مجوز هاي طرح به عنوان آورده سازمان مدنظر قرار مي گيرد.