وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

احداث شبکه برق 132 کیلو ولت

خروج

احداث شبکه برق 132 کیلو ولت

احداث شبکه برق 132 کیلو ولت

1- عنوان پروژه:
احداث شبکه برق 132 کیلو ولت از پست میر مهنا تا پست صدف و احداث پست فوق توزیع 132 کیلوولت نخلستان جنوب جزیره
2-تشریح موضوع پروژه و مشخصات فنی:

با توجه به توسعه جزیره کیش در مناطق جنوب و جنوب غربی، به منظور ایجاد رینگ بین پستهای 132 کیلوولت در سطح جزیره و تأمین انرژی مورد نیاز منطقه جنوب و جنوب غربی جزیره، ایجاد پست برق نخلستان در محدوده میدان خارک، پیش بینی گردیده است.
3- محل اجرای پروژه:

جنوب غربی جزیره در محدوده میدان خارک
4-حجم عملیات عمرانی پروژه:

کی هکتار زمین، 400 متر مربع بنا و ایجاد تجهیزات حفاظت و کنترل81 هزار متر کابل 132 کیلوولت به مقطع 500 * 1 سوئیچگیر 132 کیلوولت GIS با کی باس بار و 8 فیدر
2 دستگاه ترانسفورماتور 50 مگاوات آمپر با ولتاژ 132 کیلوولت (ولتاژ 132 کیلوولت، جریان نامی باس 3150 آمپر، قدرت اتصال کوتاه 40 کیلو آمپر 3 ثانیه)
5-پیشرفت فیزیکی پروژه:

مطالعات فاز صفر انجام شده است.
6- زمان بندی دوره اجرای پروژه:

مدت زمان اجرای پروژه 24 ماه برآورد گردیده است.
7- برآورد هزینه پروژه:

هزینه اجرای این پروژه حدود 460 میلیارد ريال برآورد گردیده است.
8-روش باز پرداخت دیون:

با توجه به انتفاع حاصل از ترانزیت انرژی، این پروژه در قالب قرارداد BOT و یا EPCF به سرمایه گذاران دارای صلاحیت اعطا می گردد.
9- تضامین قابل تأمین برای تأمین مالی:

سازمان منطقه آزاد کیش کلیه تضامین مورد نیاز را به سرمایه گذاران ارایه می دارد.