وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

پروژه های در شرف بهره برداری

پارک آبی کیش ، آوای خلیج فارس ، هتل پالاس

خروج

پروژه های در شرف بهره برداری

* هتل پالاس

* هتل گامبرون

* هتل کیش

* مرکز تجاری و خدماتی دیپلمات سفین

حوزه فعالیت: تجاری

* مجتمع مسکونی پارسیس