وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

تعيين حجم سرمايه و استهلاك در جزيره كيش

دلیل اصلی اجرای طرح ،شرح خدمات طرح ،اهداف اجرای طرح

خروج

تعيين حجم سرمايه و استهلاك در جزيره كيش

دلیل اصلی اجرای طرح

*  تعیین حجم سرمایه منطقه آزاد کیش طی سال‌های 1375 الی 1392 به عنوان يكي از مهم‌ترين عوامل در رشد و توسعه اقتصادي

*  گردآوری آمار و اطلاعات معتبر در زمینه موجودی سرمایه جهت ارزيابي دقيق طرح‌های سرمایه گذاری با توجه به یکی از سیاست‌های اصلی سازمان جهت جذب سرمایه گذاران خارجی.

اهداف و شرح خدمات طرح

*  برآورد سرمایه‌ گذاری در یک سری زمانی

*  برآورد حجم سرمایه در یک سری زمانی

*  برآورد استهلاک در یک سری زمانی