وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

پروژه های در حال ساخت

میکا مال ،شهر افسانه ای پدیده کیش ،مجتمع تجاری سارینا 2 ،کارینا مال

خروج

پروژه های در حال ساخت

* میکا مال

حوزه فعالیت: تجاری - تفریحی

* شهر افسانه ای پدیده کیش

حوزه فعالیت: اقامتی - تجاری - تفریحی

* مجتمع تجاری و خدماتی سارینا 2

* کارینا مال

* دروازه خلیج فارس

حوزه فعالیت: اقامتی - تفریحی

مشخصات پروژه:

- مساحت زمين حدود 40،000 مترمربع

- زيربنا 77،300 متر مربع

- شهرآب

- قصر برفی

- گذر تاریخ و فرهنگ ایران

- فضاهای تفریحی و ورزشی

* الماس