وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

جدول عوارض ورود كالا از مبادي خارجي

خروج

جدول عوارض ورود كالا از مبادي خارجي

كد

عنوان

سال 1391

ملاحظات

تجاري

مصرفي

1

حيوانات زنده و محصولات حيواني

3%

2%

 

2

گوشت و احشاء خوراكي

3%

2%

 

3

ماهيها ، قشرداران،صدفداران و ساير آبزيان فاقد ستون فقرات

3%

2%

 

4

شير و محصولات لبني، تخم پرندگان، عسل طبيعي

3%

2%

 

5

ساير محصولات حيوانات كه در جاي ديگر گفته نشده

3%

2%

 

6

نباتات زنده و محصولات گلكاري

3%

2%

 

7

سبزيجات، نباتات، ريشه و غده هاي زيرخاكي خوراكي

3%

2%

 

8

ميوه خوراكي، پوست مركبات يا پوست خربزه

3%

2%

 

9

قهوه، چاي ، مات و ادويه

3%

2%

 

10

غلات

3%

2%

 

11

محصولات صنعت آردسازي، مالت، نشاسته و فكول ، اينولين

3%

2%

 

12

دانه و ميوه هاي روغن دار، دانه و بذر ميوه هاي گوناگون

3%

2%

 

13

انگم ها، رزينها و ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي

3%

2%

 

14

مواد قابل بافت ساير محصولات نباتي كه در جاي ديگر گفته نشده

3%

2%

 

15

چربيها و روغنهاي حيواني يا نباتي

3%

2%

 

16

فرآورده هاي گوشت، ماهي يا قشرداران، صدفداران يا ساير

3%

2%

 

17

قند و شكر و شيريني

3%

2%

 

18

كاكائو و فرآورده هاي آن

 

 

عوارض انواع شكلات و شيرينجات، هر
كيلو گرم 2.000ريال (دو هزار) مي باشد.

19

فرآورده هاي غلات، آرد، نشاسته، فكول يا شير، نانهاي شير

3%

2%

 

20

فرآورده هاي از سبزيجات، ميوه ها يا از ساير اجزاء نباتات

3%

2%

 

21

فرآورده هاي خوراكي گوناگون

3%

2%

 

22

نوشابه ها، آبگون هاي غير الكلي و سركه ، آب معدني

3%

2%

به استثاء آب معدني 15%

23

آخال و تفاله صنايع خوراك سازي، خوراكيهاي آماده براي حي

3%

2%

 

24

توتون، تنباكو و بدل توتون و تنباكوي ساخته شده و لوازم تدخين

3%

2%

به استثاء توتون، تنباكو و سيگار30%

25

نمك، گوگرد، خاك و سنگ، گچ، آهك و سيمان

3%

2%

  • تاریخ شروع : 14/04/1391