وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

جغرافیا

جزيره کیش با مساحتي حدود 91 کیلومتر مربع در 18کلیومتری كرانه جنوبي ايران، در محدوده شمالی خليج فارس واقع است. شكل ظاهري جزيره به صورت يك بيضي است كه قطر بزرگ آن 15 کیلومتر و قطر كوچك آن 8 کیلومترمي باشد؛ و از نظر تقسيمات سياسي و اداري كشور، در محدوده استان هرمزگان و شهرستان بندر لنگه قرار دارد.

خروج

جغرافیا

جزيره کیش با مساحتي حدود 91 کیلومتر مربع در 18 کیلومتری كرانه جنوبي ايران، در محدوده شمالی خليج فارس واقع است. شكل ظاهري جزيره به صورت يك بيضي است كه قطر بزرگ آن 15 کیلومتر و قطر كوچك آن 8 کیلومتر مي باشد؛ و از نظر تقسيمات سياسي و اداري كشور، در محدوده استان هرمزگان و شهرستان بندر لنگه قرار دارد. ويژگي هاي جغرافيايي کیش، از جمله قرارگيريِ آن در منطقه جغرافيايي استراتژيك خليج فارس، آب و هواي مطلوب در 8 ماه از سال و دارا بودن سواحل مرجاني اين جزيره را برخوردار از موقعيتي ممتاز از حیث گردشگري و تجاري نموده است.