وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

خرید و اجرای کابل زیر دریایی کیش- گرزه

خروج

خرید و اجرای کابل زیر دریایی کیش- گرزه

خرید و اجرای کابل زیر دریایی کیش- گرزه

1-عنوان پروژه:
خرید و اجرای کابل زیر دریایی کیش- گرزه
2- تشریح موضوع پروژه و مشخصات فنی:

با توجه به لزوم اتصال شبکه برق جزیره کیش به شبکه سراسری کشور و در راستای بهبود کیفیت و کمیت پارامترهای برق جزیره و کاهش قیمت تمام شده برق بواسطه تبادل انرژی الکتریکی و استفاده از ظرفیت خالی نیروگاه در زمانهای کاهش بار جزیره و جبران کمبود برق مورد نیاز در افق طرح جامع جزیره، احداث کابل زیر دریایی با سطح مقطع 500 * 3 میلیمتر مربع و در دو مدار و در هر کدام یک فیبر نوری 24 Core در دستور کار سازمان منطقه آزاد کیش می باشد.
3- محل اجرای پروژه:

از مجاور نیروگاه موجود در ضلع شمالی جزیره تا منطقه گرزه واقع در نزدیکی منطقه چارک
4- حجم عملیات عمرانی پروژه:

هر مدار از کابل مذکور حدود 21 کیلومتر می باشد. کل متراژ کابل کشی 42 کیلومتر و در کف دریا خواهد بود.
5- پیشرفت فیزیکی پروژه:

طراحی کابل و هیدروگرافی کف دریا و سواحل 2 طرف انجام شده است.
6- زمان بندی دوره اجرای پروژه:

مدت زمان اجرای پروژه 8 ماه و دوره تست 5 ماه برآورد گردیده است.
7- برآورد هزینه پروژه:

هزینه اجرای این پروژه حدود 2500 میلیارد ريال برآورد گردیده است.
8- روش باز پرداخت دیون:

با توجه به انتفاع حاصل از ترانزیت انرژی، این پروژه در قالب قرارداد BOT و یا EPCF به سرمایه گذاران دارای صلاحیت اعطا می گردد. بخشی از هزینه ها نیز به صورت نقد و تهاتر املاک و مستغلات پرداخت می گردد.
9- تضامین قابل تأمین برای تأمین مالی:

سازمان منطقه آزاد کیش کلیه تضامین مورد نیاز را به سرمایه گذاران ارایه می دارد.