وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

شهرک سبز

خروج

شهرک سبز

1. عنوان پروژه: احداث واحدهای مسکونی ویژه شاغلین در جزیره کیش (شهرک سبز)

2. محل پروژه: قطعه زمين شماره SVC-6

3. موضوع طرح:
این طرح مربوط به احداث یک شهرک مسکونی در جزیره زیبای کیش می باشد. زمين مورد نظر جهت اجراي طرح شهرك سبز، قطعه زمين شماره SVC-6 به مساحت 233.880 مترمربع واقع در جنوب شرقي جزيره است كه در فاز اول، 119.131 مترمربع از آن مورد استفاده قرار می گيرد. تعداد كل واحدهاي مسكوني پيش بيني شده 1312 واحد بوده كه 464 واحد جهت بهره برداري كارمندان ادارات و نهادها و واحدهاي فعال درمنطقه و 848 واحد جهت بهره برداري كارگران اين واحدها در نظر گرفته شده است. واحدهاي یک خوابه 52 و 55 و 72 مترمربع و واحدهاي دوخوابه 86 مترمربع طراحي شده است. جهت ارايه خدمات و تأمين مايحتاج عمومي ساكنين، دو قطعه زمين خدماتي جمعاَ به مساحت 15611 مترمربع در شهرك مذكور پيش بيني شده است.

4. مشخصات کلی طرح:

شرح      مساحت (مترمربع)درصد
زمين كارمندي47,07645
زمین کارگری56,44455
كل زمين مسكوني103,520100
سطح اشغال23,17622
دسترسي و پارکینگ28,895
28
محوطه51,44950
تراكم76,840745- نحوه سرمايه گذاري:5. مساحت کل طرح: 233880 مترمربع
6. مساحت زمین خدماتی:
15611 مترمربع
7. برآورد سرمايه ثابت کل طرح:
1200 ميليارد ريال

الف- مشاركت *  ب- پيمانكاري  ج- خريد قطعي زمين  پ- اجاره زمين  

8- مشوق ها و مزایای طرح:

مزایا:

•معافيت مالياتي 20 ساله براي هر نوع فعاليت اقتصادي
•تضمین و حمايت قانوني از سرمايه گذاري خارجي
•امکان ثبت شركت با مالکیت 100 % خارجي
•فعاليت بورس اوراق بهادار و بورس کالا، نفت و محصولات پتروشيمي
•معافيت از حقوق گمركي براي واردات مواد اوليه و ماشين آلات صنعتي واحدهاي توليدي
•تشريفات ساده براي صادرات مجدد و ترانزيت كالا
•امكان ترانزيت كالا به كشورهاي آسياي ميانه و كشورهاي همسايه ايران با جمعیت بیش از 400 میلیون نفر.
•امکان صادرات کالاهای تولید شده در کیش به سرزمین اصلی در چهارچوب نظام ارزش افزوده
•بندرگاه با قابليت پهلوگيري شناورهایی با ظرفيت 12 هزارتن در زمان فعلی و 35000 تن در آینده
•صدور محصولات به خارج از كشور بدون پرداخت عوارض گمركي و بندرگاهي
•كاهش سود بازرگانی جهت واردات كالا به سرزمين اصلي ازطريق جزيره کیش به ميزان 15 درصد
•وجود گمرك مستقل در مناطق آزاد در نقطه اتصال به بازارهاي بين المللي
•آزادي ورود و خروج اصل و سود سرمايه

مشوق ها :

زمين هاي موجود در منطقه آزاد کیش (شامل جزاير کیش،هندورابي، فارور بزرگ و فارور كوچك) متعلق به سازمان منطقه آزاد کيش مي باشد که قابل واگذاري به اتباع ايراني و اجاره به اتباع خارجي مي باشد. سرمايه گذار مي تواند به روشهاي زيراقدام به سرمايه گذاري نمايد :
الف – خريد قطعي : سرمايه گذار مي تواند با خريد زمين وپرداخت هزينه هاي مربوط به اخذ مجوز هاي لازم، به صورت مستقل اقدام به سرمايه گذاري نمايد.
ب- اجاره : در صورت تمايل سرمايه گذار، سازمان مي تواندزمين را بصورت استيجاري در اختيار سرمايه گذار قرارداد و سرمايه گذار نسبت به ساخت و بهر ه برداري از طرح اقدام نمايد. مدت اجاره بر اساس طرح توجيهي سرمايه گذار، توسط سازمان تعیین مي گردد.
ج- مشاركت : همچنين سرمايه گذار مي تواند در قالب مدل هاي مختلف مشارکت، براي اجراي پروژه، اقدام به مشارکت باسازمان منطقه آزاد کيش نمايد. به طور معمول هزينه زمين و مجوز هاي طرح به عنوان آورده سازمان مدنظر قرار مي گيرد.
فراخوان مشارکت در سرمایه گذاری جهت احداث ( واحدهای مسکونی ویژه شاغلین ) شهرک سبز.pdf