وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

گروه مشاغل آموزشگاهي و پزشكي

خروج

گروه مشاغل آموزشگاهي و پزشكي

- آموزشگاه علمي و فرهنگي آموزشگاه آرايش و پيرايش

- آموزشگاه خياطي داروخانه

- آموزشگاه موسيقي و آواز( فعاليت هاي هنري) مهدكودك

- مراكز خدمات مشاوره آموزشگاه هتلداري

- مطب پزشكان، دندانپزشكان و پيراپزشكي (آزمايشگاه، فيزيوتراپي، راديولوژي، دندانسازي و ... )