وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

پزشكان، دندانپزشكان و پيراپزشكان

خروج

پزشكان، دندانپزشكان و پيراپزشكان

1-کپي قرارداد اجاره

2-کپي سند مالکيت يا مبايعه نامه

3-کپي شناسنامه + کارت ملي متقاضي

4-کپي مدرک تحصيلي

5-پروانه تاسيس مطب

6-موافقت اصولي معاونت اجتماعي

7-موافقت اصولي اداره بهزيستي استان هرمزگان

8-تائيديه اداره بهزيستي کيش

9-تائيديه موسسه توسعه سلامت کيش

10-يک قطعه عکس متقاضي

11-تائيديه اداره اماکن نيروي انتظامي کيش

12-رضايت نامه همسايگان (در صورت فعاليت در محل مسكوني)

13-واريز وجه عوارض پذيره