وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

رستوران، كافي شاپ

خروج

رستوران، كافي شاپ

1-کپي قرارداد اجاره

2-کپي سند مالکيت يا مبايعه نامه

3-تائيديه موسسه توسعه سلامت کيش

4-تائيديه شرکت خدمات گردشگري کيش

5-کپي شناسنامه + کارت ملي مدير عامل / متقاضي

6-کپي آگهي تاسيس + تغييرات + تصميمات

7-معرفينامه جامعه مراکز پذيرايي کيش

8- معرفينامه بازار

9-تعهد نامه عدم فعاليت از تاريخ تاسيس شرکت

10-يک قطعه عکس مديرعامل / متقاضي

11-تائيديه اداره اماکن نيروي انتظامي کيش

12-واريز وجه عوارض پذيره

13-ارائه گردش مالي